благополуччя України бере початок на селі

Мета:

забезпечення сталого розвитку територіальних громад України шляхом впровадження ефективних моделей стратегічного планування, ефективного управління та міжсекторальної співпраці

Цінності:

Прозорість - організація веде свою діяльність відкрито: прозорі процедури і конкурсні механізми надання допомоги, доступні для публічного ознайомлення фінансова звітність і звіти про діяльність Фонду.

Етичність - дотримання етичних норм та стандартів благодійної діяльності: усвідомлення суспільної важливості діяльності Фонду і етичне ставлення до її виконання.

Професіоналізм - постійний професійний розвиток працівників для найкращої реалізації місії Фонду.

Лояльність - працівники поділяють цінності організації і особисто залучені в діяльність Фонду.

Партнерство - побудова партнерських відносин з організаціями громадянського суспільства та місцевими громадами для ефективного вирішення соціальних проблем в суспільстві.